Bezbolestná anestezie
Skutečně bezbolestná aplikace lokální anestezie
“Lokální anestezie u zubaře bývá často pro mnoho z pacientů nepříjemným zážitkem. Existuje pro to hned několik důvodů. Tím prvním je její příliš rychlá aplikace. S tím souvisí i další problematický faktor, kterým je následná koncentrace velkého množství účinné látky v malém prostoru. Teprve po nějaké době pak dochází k jejímu rovnoměrnému rozpuštění v okolní tkáni. To vše způsobuje nekomfortní až krátkodobě bolestivé pocity v průběhu aplikace. Mezi nic příjemného nepatří ani následné zdlouhavé odeznívání účinků lokální anestezie, které je způsobeno zasažením příliš velkého množství tkáně. To může trvat i několik hodin a provází jej například nadměrné slinění.
zubar praha 5>
To vše se, díky našemu novému přístroji The Wand, stává minulostí. Tento počítačově řízený systém pro vstřikování anestetika kontroluje s maximální přesností proud a množství účinné látky a současně zajišťuje její přesnou aplikaci. The Wand navíc, ještě před podáním finálního množství lokálního umrtvení, aplikuje pouze kapku účinné látky do okolí vpichu. Průchod jehly tkání proto prakticky nepocítíte.
Díky takto šetrnému podávání lokální anestezie, zajišťuje The Wand maximální komfort před zákrokem, v jeho průběhu a take ihned po jeho skončení.
objednat se on-line Objednat Se