Náš tým
Mykyta Gorokhov
Vedoucí Lékař Stomatolog
V dnešní době je kladen stále větší důraz na estetický vzhled,
neméně to platí i o úsměvu, respektive o zubech.
Dopřejte si krásný úsměv.
Posuzuji-li konkrétní klinicky případ,
vždy přihlížím k individuální situaci a požadavkům pacienta.
V zásadě, nabízím minimálně dvě varianty léčení.
Každá s nabízených variant má určité výhody,
ať už po své finanční, medicínské nebo estetické stránce.
Spolu s pacientem vždy vybereme tu variantu léčení nebo protetické práce,
která nejvíce odpovídá představám pacienta a klinickým indikacím konkrétního případu
Certificate
Lorem ipsum
Certificate
Lorem ipsum
Certificate
Lorem ipsum
Certificate
Lorem ipsum
Certificate
Lorem ipsum
Lenka Novotná
Zdravotní sestra
V současné době je na mateřské dovolené s dítětem